PANDUAN QIRA'AT DAN TARANNUM

TINGKATAN SATUTINGKATAN DUATINGKATAN TIGATINGKATAN EMPATTINGKATAN LIMA

                                                

 

Panduan Tarannum

 

DITERBITKAN OLEH

BAHAGIAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL

JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
ARAS 10 DAN 11, BLOK E12,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA.
TEL: 603-8884 7151 Fax: 603-8884 7234