SURAH-SURAH HAFAZAN
   

  Surah as-Sajdah (Ayat 1 hingga 30) - Tingkatan 1

   

  Surah al-Insan (Ayat 1 hingga 31) - Tingkatan 1

   
  Surah al-A'la (Ayat 1 hingga 19) - Tingkatan 1
   
  Surah al-Ghasyiah (Ayat 1 hingga 26) - Tingkatan 1
   
  Surah al-Waqi'ah (Ayat 1 hingga 96) - Tingkatan 2
   
  Surah Nuh (Ayat 1 hingga 28) - Tingkatan 2
   
  Surah as-Saff (Ayat 1 hingga 14) - Tingkatan 3
   
  Surah al-Jumu'ah (Ayat 1 hingga 11) - Tingkatan 3
   
  Surah Yasin (Ayat 1 hingga 83) - Tingkatan 4
   
  Surah al-Munafiqun (Ayat 1 hingga 11) - Tingkatan 4
   
  Surah al-Mulk (Ayat 1 hingga 30) - Tingkatan 5
   
 
KEMBALI KE MENU UTAMA